Hỗ trợ kỹ thuật: 035.895.8940

HƯỚNG DẪN FAKE IP BẰNG ADD ON TRÊN FIREFOX

HƯỚNG DẪN FAKE IP BẰNG ADD ON TRÊN FIREFOX
Bước 1: Bạn tìm kiếm cụm từ < Foxy proxy >  sau đó chọn link addon của firefox


BƯỚC 2: BẠN Thêm add on vào Firefox

Tiếp theo chọn THÊM(A)


Tiếp theo: Bạn chọn theo Bước 4 và Bước 5 để cài đặt add proxy